"Enter"a basıp içeriğe geçin

MATLAB Ders Notları – Hafta 1

Dijital Görüntü Çözümleme dersinde aldığım notları paylaşmak istiyorum. Tanım ve örnek ağırlıklı olacak bir seri diyebilirim. Beklentiyi fazla büyütmeyin 🙂

Temel Komutlar

clc: Komut penceresinde ki kod satırlarını temizler.
clear: İlgili oturumda ki değişkenleri siler.
clear a: sadece a değişkenini siler.
help sin: sinüs fonksiyonu hakkında bilgi verir (help komutunu kullanın derim :))
save d a: a değişkenini d dosya ismiyle .mat uzantılı dosya olarak kaydeder (d.mat).
load d a: d değişkenini a dosyasından çağırır.
exit: Oturumu sonlandırır.

Matrislerin Girilmesi

a = [1 3 5; 7 8 11; 100 1 4]
a(1,1) = 1
a(2,1) = 7
...

a+b: Boyutları aynı olan matrisleri toplar.
a-b: Boyutları aynı olan matrisleri çıkarır.
axb: Boyutları aynı olan matrisleri çarpar.
a’: matrisin devriğini alır (satırları sütuna dönüştürür).

a(i,:): Joker. Tüm satır yada sütunu ifade eder.
a(2,:) = []: 2. satırı komple siler.

length(a): a matrisinin sütun sayısı verir. a bir vektör ise sonuç vektörün eleman sayısıdır.
max(a): a matrisinin en büyük elemanını verir.
min(a): a matrisinin en küçük elemanını verir.
sort(a): a vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar. Matris ise sütunları sıralar.
[m,n] size(a): satırları m değişkenine, sütunları n değişkenine atar.

diag(a): Bir kare a matrisin köşegen elemanlarına sütun vektörü atamak için kullanılır.
inv(a): Kare matrisin tersini alır.
Trace(a): Bir matrisin köşegen elemanlarını toplar.
sum(a): Toplamını alır.
zeros(m, n): 0 lardan oluşan matris oluşturur
ones(m,n): 1 lerden oluşan matris oluşturur.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.