"Enter"a basıp içeriğe geçin

MATLAB Ders Notları – Hafta 4

mat2gray: double sınıfı fakat elemanları 0,1 arasına yerleştirilmek istendiğinde kullanılır.
rgb2gray: renkli görüntüyü gri seviyeye dönüştürmek için kullanılır.
rm2uint8: Giriş verisinde ki 0 dan küçük değerleri 0’a 1 den büyük değerleri 255’e set eder. Diğer değerler 255 ile çarpılır.
im2bw: Binary image’e dönüşüm için kullanılır.
subplot: aynı anda birden fazla görüntüyü açmak için kullanılır.

Örnekler

a=randn(255);
b = mat2gray(a);
subplot(1,3,1), imshow(a), subplot(1,3,2), imshow(a, []), subplot(1,3,3), imshow(b)

Görüntüyü X ve Y Eksenlerinde Çevirme

gul=imread('path.jpg');
guldondurx=gul(end:-1:1,:);
guldondury=gul(:,end:-1:1);
subplot(1,3,1),imshow(gul),subplot(1,3,2),imshow(guldondurx),subplot(1,3,3),imshow(guldondury)

Kırpma İşlemi

gulkirp=gul(60:160,27:150);
figure,imshow(gulkirp)

Oranlama İşlemi

guloran = gul(1:4:end,1:4:end);
figure,subplot(1,2,1),imshow(gul),subplot(1,2,2),imshow(guloran)

Görüntü Birleştirme

tom=imread('tom.jpg');
jerry=imread('jerry.jpg');
figure,imshow(tom)
figure,imshow(jerry)
birletirme=[jerry tom];
figure,imshow(birlestirme)
imwrite(birlestirme, 'yeniGoruntu.jpg')

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.